ประวัติโรงเรียน
*** มีสุขอนามัยดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ผสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง**  
 
ประกาศสอบราคาจ้างส้วมนักเรียน
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคาร สถานที่
เพลงประจำโรงเรียน
สาระคณิตศาสตร์
        จัดงานวันคริสมาสต์
ประกวดป้ายนิเทศ และ
    มีกิจกรรมบนเวทีมากมาย
 
 เป็นตัวแทนนักกีฬาแชร์บอล
 หญิง ของจังหวัดบุรีรัมย์
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
 สพฐ.เกมส์ ณ จังหวัด นคร
ราชสีมา
ร่วมกับคณะศิษย์เก่า
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
และทำบุญวันขึ้นปีใหม่
 
 
ทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ ฟาร์มโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 ทัศนศึกษานอกสถานที่
       ณ อุทยานแห่งชาติ
    ปางสีดา จังหวัด
สระแก้ว
 
     
     
สาระภาษาไทย
สาระสังคมศึกษา ฯ
สาระวิทยาศาสตร์
สาระศิลปะ
สาระสุขศึกษาพละศึกษา
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระการงานอาชีพ ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน

OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียน
การสอน e-learning

 

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
100 หมู่ 4 ตำบลหนองยายพิมพ์ ถนน นางรอง-บุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 044666064